Thuốc diệt chuột thái lan

55,000VND

+Cách sử dụng :
-Bốc lớp bọc hộp thuốc, đặt ở nơi có nhiều chuột. Đặt 20 – 30 viên ,mỗi đĩa cách nhau ít nhất 1 mét.
-Nên đặt thuốc ở nơi chuột hay xuất hiện hoặc trên đường đi kiếm ăn hàng ngày của chúng. Chuột sẽ ăn hoặc tha mồi về tổ rồi ăn cùng chết ở tổ của chúng.

Giỏ hàng