VÒI NỐI TĂNG ÁP BỒN RỬA CHÉN – VTARC

40,000

Tăng nhanh tốc độ rửa chén, bát nhờ áp lực nước tăng lên gấp 200%.


Giỏ hàng