MÀNG BỌC THỰC PHẨM – MBTP

85,000VND

Giúp việc bảo quản thực phẩm trở nên dễ dàng hơn, tránh nhiễm khuẩn, an toàn cho sức khỏe của cả nhà.

Liên hệ