Đồng hồ để bàn kỹ thuật số

155,000VND


*Chức năng đồng hồ:
+ hiển thị giờ và phút, và có thể nhận ra chuyển đổi 12/24 giờ.

+ Chức năng ngày: Hiển thị “tháng”, “ngày”, “năm”

+ Chức năng đồng hồ báo thức: Đặt đồng hồ báo thức hàng ngày.

+ Chức năng nhiệt độ: Nhiệt độ F hoặc độ C

Xóa
Giỏ hàng