Vắt cam nhựa việt nhật

30,000VND

Hàng Việt Nam chất lượng cao – đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng,Có vạch chia ml. Vắt đc 350ml nước cam

Liên hệ