Thùng lau nhà 3 viền

150,000


Lưu ý: CHỈ BÁN RIÊNG XÔ( KHÔNG CÓ CÂY LAU VÀ BÔNG LAU)

Chất liệu: PP
Màu sắc: ngẫu nhiên.


Giỏ hàng