Set 5 hộp đựng thực phẩm

120,000VND


Kích thước & – Dung tích lần lượt : 500ml-1000ml-1500ml-2000ml-2900ml

– Hộp 1: 23 x 10 x 17 cm
– Hộp 2: 22 x 9 x 14 cm
– Hộp 3: 20 x 7 x 12 cm
– Hộp 4: 18 x 6 x 10 cm
– Hộp 5: 16 x 9 x 5 cm

Liên hệ