Set 5 chậu inox chia vạch

135,000VND


– Kích thước: Gồm 5 tô với 5 kích cỡ khác nhau:

– Tô 14cm (dung tích: 580mk),

– Tô 16cm (dung tích: 900ml),

– Tôi 20cm (dung tích: 1600ml),

– Tô 22 cm (dung tích: 2050ml),

– Tô 24cm (dung tích: 2600ml)

Liên hệ