KHĂN Ủ TÓC HÚT NƯỚC

45,000

-Khăn ủ tóc hút nước dùng để ủ tóc, dưỡng tóc ở nhà, trùm gọn tóc khi tắm, hoặc ngăn gãy tóc do dùng kẹp

 

 


Giỏ hàng