Hộp kim chỉ

85,000


– 16 cuộn chỉ màu
– 10 mũi khâu tay
– 01 kéo cắt chỉ
– 01 thước dây
– 01 xỏ kim chỉ
– 01 nhẫn chống bị kim đâm<


Giỏ hàng