Đồng hồ để bàn kỹ thuật số

110,000


* Chức năng:
+ Đồng hồ
+ Ngày tháng
+ Đo nhiệt độ môi trường
+ Báo thức
+ Đếm ngược


Giỏ hàng