BƠM CHÂN MINI – BCMN

110,000

có thể đem theo bên mình khi có sự cố xe xẹp lốp khi đi chơi xa, qua những khoảng đường vắng mà không có tiệm sửa xe.


Giỏ hàng