Bộ sản phẩm tượng phật thiền

370,000

-bộ sản phẩm bao gồm

+tượng Phật: chất liệu bột đá đúc đặc,kích thước: 12x 7cm(cao x rộng)

+lư mini : chất liệu bột đá đúc đặc,kích thước: 4,5 x 4cm(cao x rộng)

+2 sen có sẵn nến:chất liệu bột đá đúc đặc,kích thước: 4,5 x 9cm(cao x rộng)

+cào

+bịch cát

+đế gỗ: kích thước 2,5 x 36cm(cao x rộng)

+bịch sỏi


Giỏ hàng