Bộ sách hành trang vào lớp 1

75,000

Bộ sách hành trang vào lớp 1 gồm 7 quyển. Mỗi quyển 16-18 trang; Kích thước sách 17*24cm

– Làm quen với toán qua hình vẽ tập 1

– Làm quen với toán qua hình vẽ tập 2

– Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái tập 1

– Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái tập 2

– Giúp bé làm quen với các con số

– Tập tô các nét cơ bản

– Kỹ năng sống cho bé.

 


Giỏ hàng