Bộ ly bình uống nước

130,000

-Nguyên set bình 1,5 lít  + 6 ly vẩy cá
– chất liệu:Thủy tinh
– Bình dày dặn to có hộp đẹp

 


Giỏ hàng