Bộ ấm trà nhật bản

285,000

– Một bộ sản phẩm bao gồm:

+01 Ấm: 200 ml

+06 chén: mỗi chén có dung tích 40ml

+01 Hộp đựng

+01 Tống truyền trà dung tích 180 ml

+01 Lọc trà


Giỏ hàng