BẢNG HỌC 2 MẶT CHỮ VÀ SỐ

145,000

Bảng học 2 mặt chữ và số gồm hai mặt: Một mặt bằng nhựa có từ tính để đính bộ số, bộ chữ số có gắn nam châm kèm theo; một mặt là bảng đen. Với hai mặt bảng này, người dùng vừa có thể viết bằng bút dạ, vừa có thể viết phấn.

 


Giỏ hàng